29 Wrzesień 2016

Schronisko dla fok

Schronisko dla fok Fokarium w Helu to nie tylko wspaniała atrakcja turystyczna, ale także – czy raczej przede wszystkim – ośrodek pełniący bardzo ważną rolę w ochronie i odtwarzaniu populacji bałtyckich fok. Dlatego też zawiodą się te osoby, które spodziewają się zobaczyć tu klaskające czy noszące piłki na nosie foki. Na miejscu dowiemy się, że takie sztuczki wykonują raczej ich kuzynki uchatki, a poza tym zamieszkujące fokarium zwierzęta przygotowywane są do życia na wolności, gdzie takie cyrkowe wyczyny i zbytnia ufność w stosunku do człowieka nie pomogą im przetrwać.

Fokarium opiekuje się chorymi lub rannymi osobnikami, które po powrocie do zdrowia są wypuszczane do Bałtyku wraz z urodzonymi w ośrodku młodymi. Obserwacje i badania fok pozwalają nie tylko lepiej poznać te fascynujące zwierzęta, ale także upowszechniać wiedzę na ich temat oraz odtwarzać ten zagrożony przez rybołówstwo i zanieczyszczenie morza gatunek.

N terenie ośrodka znajduje się także niewielkie muzeum, w którym zarówno z filmu jak i ekspozycji można dowiedzieć się wielu fascynujących szczegółów o życiu fok. Łatwo też uświadomić sobie, jak zgubny wpływ na ten gatunek ma działalność człowieka, jego niefrasobliwość czy wprost głupota – dobitnym tego obrazem jest stos monet wyciągniętych z wnętrzności osobnika, który padł w fokarium. W innej gablocie zobaczyć znowu można przedmioty, jakie wyławiane są z basenów fok – od dziecięcych smoczków po telefony komórkowe...

Warto również w trakcie nadmorskiego spaceru poświęcić chwilę na przeczytanie tablic znajdujących się na zewnątrz fokarium, które oprócz ciekawostek o tych zwierzętach informują także o tym, jak zachować się w przypadku zauważenia foki na plaży.
Powrót