25 Kwiecień 2016

Średniowieczny stół sądowy

Średniowieczny stół sądowy W Kochanowie, niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku leżącej w gminie Kamienna Góra, zachował się unikalny na skalę europejską pomnik dawnego sądownictwa. Jest to wykuty z piaskowca stół sędziowski wraz z okalającymi go siedzeniami.

Zabytek ten pochodzi z czasów średniowiecza. Stół taki nie był wówczas niczym wyjątkowym – sądy powszechnie odbywały się publiczne, pod gołym niebem, najczęściej jednak sędziowie zasiadali do obrad przy ławach wykonanych z drewna. Kochanowski stół przetrwał do naszych czasów dzięki zastosowaniu kamienia zarówno do wykonania samego stołu, jak i siedzisk. Podobny zabytek znajduje się wprawdzie także w Strzelinie, jednak tam siedziska nie przetrwały.

Kochanowski stół znajduje się na uboczu wsi, na porośniętym drzewami pagórku. Jest kamiennym blokiem o długości około 2 metrów. Okala go 8 siedzisk, z których część ma nawet oparcia. Ze znajdującej się obok tablicy informacyjnej można zaczerpnąć kilka wiadomości na temat średniowiecznego sądownictwa oraz związanych z nim krzyży pokutnych, do dziś istniejących na tych terenach.
Powrót