27 Maj 2015

Dom kronikarza

Dom kronikarza Położona w województwie świętokrzyskim Wiślica jest obecnie małą, spokojną miejscowością. Zachowało się w niej kilka zabytków świadczących o bogatej przeszłości miasta. Jeszcze kilkaset lat temu był to prężny ośrodek, w którym przebywał między innymi sławny kronikarz Jan Długosz.

Długosz, któremu zawdzięczamy spisanie dziejów Polski od czasów najdawniejszych aż po jemu współczesne, był fundatorem budynku stojącego przy Placu Solnym w Wiślicy i nazywanego obecnie Domem Długosza.

Ta ceglana budowla została wzniesiona w 1460 roku dla wikariuszy i kanoników tutejszej kolegiaty. Po dziś dzień, zgodnie z wolą fundatora, jest zamieszkała przez miejscowych duchownych. W związku z użytkowaniem tego budynku głównie na cele mieszkalne dla turystów udostępnione są jedynie jego fragmenty, zresztą też z pewnymi ograniczeniami, warto więc przed planowanym wyjazdem do Wiślicy upewnić się, czy w danym dniu będzie możliwe obejrzenie Domu Długosza wraz z piwnicami.

W częściach budynku przeznaczonych do zwiedzania zachowały się elementy niezmienione przez setki lat użytkowania budynku: można zobaczyć m.in. zabytkową polichromię czy belkowy strop z herbem Jana Długosza, Wieniawą. Jest tu również wystawa rzeźby sakralnej, a z wyświetlanego filmu dowiedzieć się można wielu ciekawostek o historii i zabytkach Wiślicy.

Z zewnątrz Dom Długosza zachował się w praktycznie nienaruszonym stanie, stanowiąc dobry przykład późnogotyckiej architektury. Ciekawostką jest, że w domu tym pobierały podobno nauki królewskie dzieci – synowie Kazimierza Jagiellończyka, których wychowawcą był właśnie Jan Długosz.
Powrót